Hypotéka na bydlení

[vc_row][vc_column width=“1/1″][vc_column_text]Hypotéka je v dnešní době velmi výhodným způsobem pro získání finančních prostředků na vlastní bydlení. S ohledem na situaci na trhu mají žadatelé možnost vybírat z široké škály hypotečních úvěrů, které se samozřejmě odlišují svou výší, výší úroků, dobou splácení či délkou fixace, ale také výši poplatků souvisejících se zřízením úvěru, například výší poplatků za vedení bankovního účtu nebo poplatku za ocenění nemovitosti. Jedním z hlavních kritérií odlišování jednotlivých hypotečních úvěrů je jejich účelovost či naopak neúčelovost.

Hypotéky jsou navíc v dnešní době mnohem dostupnější než před několika léty, kdy možnost sjednání hypotéky byla výsadou movitější části populace. Postupné klesání úrokových sazeb hypotéku zpřístupnilo širší části populace. V kombinaci s prodlužováním doby úvěru došlo ke snížení průměru měsíčních splátek.

Výhody hypotéky

 • Zajištění financování bydlení
 • Dlouhodobost
 • Relativně nízké splátky a nízké úrokové sazby
 • Platba úroků je daňově uznatelný náklad

Co může být objektem hypotéky?

 • Byt
 • Rodinný dům
 • Rekreační dům
 • Stavební pozemek s následnou výstavbou nemovitosti
 • Garáž
 • V případě hypotéky na pronájem i bytový dům

Kdo se může stát žadatelem o hypotéku?

 • Fyzická i právnická osoba
 • Zletilý občan České republiky i cizinec s dlouhodobým pobytem či trvalým pobytem v České republice
 • Osoba, která prokáže schopnost splácet úvěr prokázáním dostatečnou výší příjmů ze závislé činnosti, nájemného či sociálních dávek (důchod či rodičovský příspěvek)
 • Žadatel by také měl mít dostatečnou platební historii (tzn., měl by své závazky platit včas)

Základní typy úvěru

Existuje široká škála typů hypoték. Základní dělení hypoték představuje dělení na hypotéku účelovou a hypotéku neúčelovou (tzv. hypotéku americkou).

Účelová hypotéka je striktně vázána na investici do nemovitosti a má lepší podmínky (tzn. nižší úrokové sazby) než úvěr neúčelový.

Neúčelový úvěr nemusí být nutně vázán na investici do nemovitosti (můžeme jím financovat pořízení věcí movitých, studium dětí, apod.).

Mezi další typy hypoték patří

Hypotéka bez dokládání příjmů, která bývá v praxi dražší a na které získáte maximálně 50% až 60% ceny nemovitosti.

Kombinovaná hypotéka s investičním životním pojištěním, při které bance splácíte jen úroky a zbytek investujete do produktu investičního životního pojištění.

Hypotéka na pronájem (financování koupě nemovitosti sloužící k pronájmu), u které se do příjmů započítávají příjmy z budoucího pronájmu.

Předhypoteční úvěr, který je určen pro financování investic do nemovitosti a který je určen pro klienty, kteří na přechodnou dobu nemají k dispozici nemovitost vhodnou k zajištění úvěru (viz překlenutí období před převodem družstevního bytu do osobního vlastnictví).

Hypotéka s neúčelovou částí (obsahuje účelovou i neúčelovou část).

Účel úvěru

Se základním dělením hypoték souvisí účel úvěru. Hypotéku můžeme využít:

 • ke koupi nemovitosti do osobního vlastnictví
 • výstavbě nemovitosti, k financování její rekonstrukce či oprav, ke koupi podílu nemovitosti (vypořádání spoluvlastnických, dědických podílů či společného jmění manželů, koupě družstevního podílu)
 • ke zpětnému proplacení vlastních finančních prostředků investovaných do nemovitosti
 • refinancování stávajícího účelového úvěru od banky či stavební spořitelny, který byl použit na investici do nemovitosti

Výše úvěru

 1. Minimální výše: 100 000 Kč
 2. Maximální výše: Neomezená, ale bývá omezena výší LTV (zástavní hodnota nemovitosti stanovenou smluvním odhadcem banky). Úvěr bývá poskytován až do výše 100% LTV, nejčastěji však bývá poskytována do výše 70% LTV.

Doba splatnosti

U doby splatnosti musí být splněna podmínka, aby délka splatnosti nepřekročila 70 let věku žadatele. Doba splatnosti se pak pohybuje mezi 15 až 20 lety. V rozmezí těchto let bývá nejlepší poměr mezi výší splátky a náklady na úvěr. Některé banky poskytují úvěr i na dobu 30, 35 nebo 40 let. Obecně řečeno se splácení úvěru pohybuje v rozmezí 5 až 30 let.

Způsoby splácení

Hypoteční úvěr bývá splácen anuitně. Klient pak po celou dobu trvání úvěru platí stejnou výši měsíční splátky.

 • Progresivní: Začíná na nižších měsíčních splátkách, které se zvyšují.
 • Regresivní: Začíná na vyšších měsíčních splátkách, které se snižují.

Úroková sazba

Úroková sazba hypotéky bývá pohyblivá. Je však možné ji na dobu 1 až 15 let zafixovat. V dnešní době je také možné úrokovou sazbu zafixovat na celou dobu splácení hypotéky.

Zajištění hypotéky

Hypotéční úvěr bývá zajištěný zástavním právem k nemovitosti, která se nachází na území ČR a je pojištěna. Většinou se k jejímu zajištění využívá financovaná nemovitost. Ručení financovanou nemovitostí však není podmínkou, ručit můžete i jiným objektem.

Kritéria při volbě banky

 • Výše a fixace úrokové sazby
 • otázka předčasného splacení
 • poplatek za vyřízení úvěru
 • oceňování nemovitosti (postup, znalecký posudek a poplatek)
 • možnost kombinování s jinými produkty (pojištění atd.)
 • minimální výše úvěru

Na hypoteční úvěry se specializuje Hypoteční banka, u které lze sjednat kterýkoli z typů hypotečních úvěrů.

Hypotéku můžete získat vyplněním online formuláře, který poskytuje Hypoteční banka ve spolupráci s eSpoluprace.cz. Portál Pegopujcky.cz není poskytovatelem hypotéky.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *